Tags

Related Posts

Share This

Tijela ULIKS-a

Upravni odbor:

Edo Orel

Anđelo Cvjetković

Silvia Vesnaver Kuhar

Milanka Korovljev

Milena Misdaris

Nadzorni odbor:

Ljiljana Radolović

Branka Martinčić

Rajko Ivošević

Umjetnički savjet:

Milanka Korovljev

Edo Orel

Željko Brgles

Nevenko Stupar

Rajko Ivošević

Predsjednik ULIKS-a: Edo Orel

Tajnik ULIKS-a:  Anđelo Cvjetković

Dopredsjednik ULIKS-a: Silvia Vesnaver Kuhar

Likvidator ULIKS-a: Ljiljana Radolović