Đanino Bubola-“LYSISTRATA 21″ Jun27

Tags

Related Posts

Share This

Đanino Bubola-“LYSISTRATA 21″

IMG_20190611_200034

Đanino Bubola član ULIKS-a preveo sa talijanskog “LYSISTRATU 21″ koja je
napisana prema Aristofanovom djelu iz 411 gpk
“LYSISTRATA 21″ glazbena rock komedija koja se povodi pod motom “vodimo
ljubav a ne rat”.
Poručio je jednostavan: Žene Iz cijele Grčke se udružuju KAKO BI, služeći se
uskratom seksa svojim muškarcima Ove prisilili na prestanak
ratovanja.Prijevod sa talijanskog teksta napisanog na standardnom
jeziku, napuljskom ja venetskom dijalektu TE u rimskom žargonu, preveo Je Naš
Član Đanina Bubola. Talijanske Je dijalekte preveo Je na čakavicu
(kupčanski i medulinski govor, UZ fragmente tipiziranog Dalmatinskog i
zagorskog dijalekta), jezik Atenjana na standardni hrvatski jezik, A govor
Spartanaca na srpski.Različiti “grčki” jezici nisu prepreka jedinstvo žena,
dok se muškarci prave da se međusobno ne razumiju.Osnovna je poruka: mir, bez
mira nema ni ljubavi.
Kako Aristofan, ili rock verzija redaktora Manfred Schweigkofler razgrađuje zaplet
, kako ismijati sve “institucije” i “svetosti” možemo pogledati u
dvosatnoj komediji gdje nastupa tridesetak glumica i glumača uz izvrsnu
živu glazbu.Premijera je već bila sada u lipnju mjesecu na Kaštelu au
rujnu će još biti izvedbi.