IZLOŽBA SLIKARSKIH RADOVA Jul04

Tags

Related Posts

Share This

IZLOŽBA SLIKARSKIH RADOVA

IZLOŽBA SLIKARSKIH RADOVA POLAZNIKA RADIONICE ULIKS-a*

Izložba slikarskih radova jedanaest autora polaznika radionice
ULIKS-a koji se u galeriji ” Stari grad” Kandlerova 14. Pula
predstavljaju sa likovnim radovima nastalim u zadnjih godinu dana. Grupa
stvara dugi niz godina a svake godine izlaže nove nastale radove u tehnici
ulja na platnu koje su u slobodnoj formi i koji nisu tematski određeni
motivi. Kontinuiranim radom izgradili su likovnu prepoznatljivost koristeći
maštovitost i kreativnost. Uglavnom svojim pristupom u svojoj stvaralačkoj
imaginaciji prigrlili su pejzaž kao motiv koji je prenesen iz viđenog ili
iz mašte sa palete boja kistom ili špatulom na platno, pa se tako provlače
krajolici planinski, šumski, poljski, kamene kućice, zatim i morski motivi
kao što su uvale, lučice, barke i stijene a sve je smješteno u različita
vremenska razdoblja (smiraje, nevere, zalaske sunca i vjetrove). Osim pejzaža
kao motiva ima i poneki cvjetni aranžman, voćni i mrtve prirode, uz ovu
grupu nadovezuju se i autori koji svojim radovima pristupaju žanrovskom
prikazu trenutka pokretanja djeteta,životinja i veduta kao što su
ulice,trgovine i ljudi zatečeni u određenom vremenskom trenutku nekog
događaja Radovi su figurativni, korišteni su sekundarne boje, čistih poteza
kista i umjerenom kompozicijom koja plijeni radoznalost promatrača.Uz
figurativno imamo i pristup apstraktnom slikarstvu autora koji svoje radove
stvara u motivima raznih tematskih sadržaja na svojstven način pristupa i
određuje temu rada sa snažnom asocijacijom s velikim poštovanjem prema
hridima, planinama i špiljama. Potezi kista nas uvode u svijet mašte tih
glomaznih divova planina i stijena u kojima se očituje sva snaga i moć
prirode koja nadahnjuje umjetnika da bih nam prenio tu predivnu sliku
doživljenog trenutka kojeg nazivamo stvaralački čin.
*Polaznici radionice ULIKS-a izlažu svoje radove u galeriji “Stari grad”
Kandlerova 14. Pula od 09. 07. do 18. 07. 2024.god. a radno vrijeme je od
10- 12 i od 19.- 22 h.*
Autori izložbe su : Slavica Kljajić, Mirela Križman-Šuran, Ingrid Cukon –
Popovski,Eda Greblo,Branka Petković-Milić,Nevenko Stupar,Gordana
Stojkovski;Dalibor Cukon ,Mafalda Goldin,Milena Nataša Misdaris i Silvia
Vesnaver – Kuhar.