IZLOŽBA SLIKA KATE ŽUNIĆ Jul17

Tags

Related Posts

Share This

IZLOŽBA SLIKA KATE ŽUNIĆ

KATA ŽUNIĆ rođena u Vinkovcima, živi i stvara svoja djela u Augsburgu u
Njemačkoj a mnoga nastaju sa povremenim boravkom i u Premanturi .Svoj
talenat , sklonost i ljubav prema slikarstvu otkriva i započinje 1997
godine od kada se educira pohađajući redovito tečajeve slikarstva u tehnici
akvarela i akrila. Sa svojim mnogobrojnim radovima sudjelovala je na više
skupnih i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Samostalne
izložbe su većinom tematskog sadržaja te na taj način potiče promatrača da
otkriva očaravajući svijet uhvaćenog momenta autorove mašte sa prozračni
spektrom boja koje nastaju i raspršuju se pod utjecajem kista, boje, vode i
papira da bi nastalo umjetničko djelo.
KATA ŽUNIĆ
Samostalno izlaže svoje radove u tehnici akvarela u galeriji Stari grad
Kandlerova 14. Pula.
Izložba je tematska i nosi naziv ” MUZIKA I MORE” a može se pogledati od
18 – 25. srpnja 2023.g. a radno vrijeme je od 10,oo – 12,oo i od 19,oo –
23,oo sati.