STATUT ULIKS-A

S T A T U T

Tijela ULIKS-a

Upravni odbor: Edo Orel Anđelo Cvjetković Silvia Vesnaver Kuhar Milanka Korovljev Milena Misdaris Nadzorni odbor: Ljiljana Radolović Branka Martinčić Rajko Ivošević Umjetnički savjet: Milanka Korovljev Edo Orel Željko Brgles Nevenko Stupar Rajko Ivošević Predsjednik ULIKS-a: Edo...